Bílovické společenství
http://bspolco.mysteria.cz
  Akce Akce      Akce Registrace      Registrace Odkazy      Odkazy Články      Clanky Duchovno      Akce Primluvy      Akce Bazar      Radce Rádce    Radce Website farnosti   
   Plán akcí         

   Odkazy         
Nejnovější:
brno-88.skauting.cz/fotky/
//axinit.skauting.cz/
www.modlitbyotcu.cz
www.proglas.cz
www.fotky-sherry.eu

   Zašli aktualitu         
Tvůj email:

   Články a příspěvky         

Tatínci v Lechovicích 2016
Jihomoravské Lechovice nejsou známy pouze svým nádherným barokním kostelem, který jako maják ční nad silnicí Brno-Znojmo,vínem ale i jako působiště známého kněze-biologa Marka Orko Váchy. Když k tomu přidám blízkost NP Podyjí, musela naše tatínkovská parta tuto lokalitu vyzkoušet. A tak v polovině května najelo v pátek 10 aut do kaštanové aleje u fary popsané příznačnými slogany aby vypustilo zhruba 30-ti člennou skupinu do útrob objektu. Paní W (jak píše i slavná Orkova povídka) nás uvedla s tím, že celá fara včetně zahrady a sklepa plného archivního vína je naše. Jako již tradičně, začali jsme opékáním špekáčků. A následně musely děti, některé i rády, na kutě. 09:10:16 Karel R.

Tatínci v Lechovicích 2016
Jihomoravské Lechovice nejsou známy pouze svým nádherným barokním kostelem, který jako maják ční nad silnicí Brno-Znojmo,vínem ale i jako působiště známého kněze-biologa Marka Orko Váchy. Když k tomu přidám blízkost NP Podyjí, musela naše tatínkovská parta tuto lokalitu vyzkoušet. A tak v polovině května najelo v pátek 10 aut do kaštanové aleje u fary popsané příznačnými slogany aby vypustilo zhruba 30-ti člennou skupinu do útrob objektu. Paní W (jak píše i slavná Orkova povídka) nás uvedla s tím, že celá fara včetně zahrady a sklepa plného archivního vína je naše. Jako již tradičně, začali jsme opékáním špekáčků. A následně musely děti, některé i rády, na kutě. 09:10:16 Karel R.

Tatínci s dětmi opět v Heřmanově 5. -7.10. 2012
Opakovaná akce tatíků s dětmi měla na podzim roku 2012 tradiční podobu i místo. Heřmanov u Velké Bíteše skýtal krásné okolí s ještě neporušenými mezemi a krásnými loukami. Sobotní počasí bylo naprosto ve stylu středozemního moře - tedy na tuto dobu jasno, tepltza 25 stupňů. Děti se vyřádily na svazcích sena. Po výletě nás čekala odpolední drakiáda, která díky postupné změně počasí doprovázené silným větrem dopadla velmi úspěšně. 26:05:13 Karel R.

Farní pouť na Vranov 23.9.2013
Po mnoha velkých poutích (Czenstochova, Hejnice-Zittau, Neratov) padle dobá volba na něco komornějšího. Nedaleký Vranov u Brna byl dobrou volbou. Farníků vyrazila pěkná směčka - někteří šli rovnou z Bílovic. Na konci poitě naás čkala mše v podaní otce Filky a otce Holečka. Na poťové atrakce se též dostalo. 25:05:13 Karel R.

Letní týden ve Volfířově
Tradičně předposlední srpnový týden se snažíme nabírat síly na blížící se školní rok v kraji České Kanady. Letos jsme vyměnili Cizkrajov za Volfířov. Fara praskala ve švech, ale na zahradě bylo pořád ještě dost místa pro stany. Karel se staral o pravidelnou ranní rozcvičku a hopsání a zpívání naboso v orosené trávě si užívaly děti i rodiče. Jedenáct rodin se vcelku rychlo sladilo, počasí přálo, pár bouřek nemohlo zhatit výlety na kolech či pěšky, koupání v blízkých rybnících či v dačickém akvaparku a výpravy za cíli obdobnými jako před lety stejně jako těmi novými. Fara poskytna krásné zázemí. Čas utekl opravdu rychle. Máme na co vzpomínat a těšit se na příště. 03:09:12 Martin Tomášek

Mladé hody obnovují tradici
Díky ochotnickému divadelnímu spolku Bota a nadšení mladých pod vedením Jirky Štancla se letos podařilo navrátit bílovickým mladým hodům opět lesk dávnějších let. V závěru června jsme si tak připoměli patrony našeho kostela sv. Cyrila a Metoděje. Hody zahájilo požehnání v kostele a po převzetí hodového práva se krojovaná chasa už mohla přesunout k Obecní hospodě, kde probíhalo to pravé hodové veselí. Sluníčko hřálo a čas utíkal opravdu rychle. Snad těmto hodům svítá na lepší časy. 03:09:12 Martin Tomášek

   Historie článků         
   Registrace ( 26 osob)         
Jméno:

Email:

Heslo:

   Duchovno         
Čteme Bibli - Jan 16, 16-33
16 Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte.“ 17 Někteří z jeho učedníků si mezi sebou řekli: „Co znamenají slova ‚zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte‘ a ‚odcházím k Otci‘?“ 18 Říkali: „Co znamená ono: zanedlouho? Nevíme, o čem mluví.“ 19 Ježíš poznal, že se ho chtějí otázat, a řekl jim: „Dohadujete se mezi sebou o tom, že jsem řekl: Zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte? 20 Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. 21 Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk. 22 I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. 23 V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. 24 Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. 25 To vše jsem vám říkal v obrazech. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo. 26 V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás; 27 vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. 28 Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci.“ 29 Jeho učedníci mu řekli: „Nyní mluvíš přímo a bez obrazů. 30 Nyní víme, že víš všecko a že nepotřebuješ, aby ti někdo kladl otázky. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha.“ 31 Ježíš jim odpověděl: „Teď věříte? 32 Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. 33 To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“
Zapsal: Martin Tomášek

   Přímluvy         

Za záchranu ohroženého manželství
Za zachování manželství, které je velmi vážně ohroženo třetí osobou. Žena je teď ve velmi zoufalé životní situaci a do modliteb vkládá své poslední naděje.

Za záchranu mladé maminky v ohrožení života
Bože, prosíme Tě o zázrak - o záchranu mladé maminky, která má několikaměsíční miminko a doktoři jí dávají jen ai 3% šanci, že bude žít. Prosíme také za všechny jim blízké, aby poznali, že je máš rád.

Výchova dětí
Děkujeme Ti, Bože, že k nám máš takovou důvěru, že jsi nám svěřil naše děti, abychom je vychovávali. Prosíme Tě, ať ve výchově neděláme mnoho chyb, ať dokážeme předat našim dětem dobrý základ do života, aby sami toužili po Tvé blízkosti a Tvém vedení.

Zvěstování evangelia
Prosíme Tě o poznání, jak nejlépe a nejúčiněji přicházet k lidem kolem nás a zvěstovat jim radostnou zvěts o Tvém zmrtvýchvstání, o Tvé lásce.

Za Bílovice
Prosíme Tě, Bože, za místo, kde bydlíme, kde žijeme, za lidi kolem nás, se kterými nás hodně spojuje. Za mezilidské vztahy v Bílovicích, za urovnání konfliktů. Prosíme o moudrost pro ty, kteří v naší obci rozhodují, aby jednali pro dobro všech. Vylej své

Spása pro blízké
Pane, prosíme Tě naléhavě za naše blízké, kterým nezbývá moc času na tomto světě. Ať i přes své těžké nemoci, nemohoucnost a zmatenost zakoušejí Tvou blízkost, dokážou odpustit těm, kdo jim v životě ublížili, a jejich oběť je sblíží s Tvou a setkají se s
Desing: K.R.